Elérhetőségek

Galambos Trans Kft.
Cím: 9751 Vép, Kassai utca 73.
GPS: N 47.24271°   E 16.72008°
Telefon:
+3694501594
Adószám: 12955141-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-105319
Banki kapcsolat: Oberbank AG.
Bankszámlaszám: IBAN: HU67
HUF 18400010-03412992-40100021
IBAN: HU06
EUR: 18400010-03412992-40101022
Swift Code: OBKLHUHB
Közösségi adószám: HU 12955141


Céginformáció


Cégcsoportunk évek óta sikeresen működő cégekből álló csoport, melynek tagjai a gazdaság különböző területein, úgy, mint logisztika, szállítmányozás, vendéglátás és ügyvitel nyújtanak magas színvonalú szolgáltatást. Szakmai tapasztalatokra alapozva két cégünknél is az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer bevezetése mellett döntöttünk, hogy a munkavégzést szervezett rendszer keretein belül tudjuk működtetni, folyamatainkat fejleszteni.

Célunk, hogy hosszú távon bizonyítsuk ügyfeleink, partnereink számára vezető szerepünket a minőség, a megbízhatóság és a költséghatékonyság terén, és mindemellett megbízható, pontos fuvarozást, illetve szolgáltatást nyújtsunk számukra, a kitűzött vállalati céljaink elérésének biztosítása mellett. Ez az alapja cégcsoportunk egyre növekvő sikerének.

Ennek a célnak a megvalósításához elengedhetetlen feltétel, hogy mind a cégvezetés, mind pedig dolgozóink elkötelezettek legyenek a magas minőség mellett, törekedjenek annak folyamatos javítására. A jogszabályi és hatósági előírásokat szigorúan betartjuk, betartatjuk. A cégcsoport minden tevékenységét illetően a folyamatos fejlesztést tűzte ki célul. Intézkedéseink kiindulópontja, hogy megelőzzük a hibákat, minimalizáljuk a kockázatokat.

Minőségszemléletünk kulcselemei:

 • A minőségirányítási rendszerünk szerinti folyamatok alkalmazása, folyamatos fejlesztése és javítása.
 • A vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása.
 • A vevőink elvárásainak való minél magasabb szintű/minőségű megfelelés annak tudatában, hogy a sikerünk mértéke a vevőink elégedettsége a szolgáltatásunkkal és hosszú távú elkötelezettsége a vállalatunkkal szemben.
 • A logisztikai és raktározási szolgáltatás, a raktárak infrastruktúrájának, és egyéb-műszaki megoldások folyamatos fejlesztése és a hozzá szükséges erőforrások biztosítása.
 • A folyamataink és teljesítményeink következetes kiértékelésével, tényeken és a vállalati stratégia figyelembe vételén alapuló döntésekkel biztosítjuk a céljaink elérését a lehető legoptimálisabb erőforrás kihasználtság mellett.
 • A munkatársaink szaktudásának folyamatosan fejlesztése.
   

KÖRNYEZETPOLITIKA:

A Galambos Cégcsoport környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseit hűen tükrözi cégünk jelmondata:

ÖSSZHANGBAN A KÖRNYEZETTEL

Cégcsoportunk minden dolgozója tudatában van annak, hogy a jövő nemzedékének életfeltételeit a korábbi generációk formálják. Éppen ezért, minden egyes embernek és vállalatnak kötelessége tevékenységét oly módon végezni, hogy azzal környezetét ne károsítsa, ezáltal óvja, védje azt.

Kötelezettséget vállalunk a környezetvédelmi eredményeink folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy:

 • "előzetes gondoskodás elvén” megfeleljünk az önmagunkkal szembeni és az EU által megszabott irányelvek által támasztott elvárásoknak,
 • eleget tegyünk üzleti partnereink velünk szemben támasztott elvárásainak, valamint a társadalmi, etikai és jogi elvárásokat maradéktalanul teljesítsük.

Mindezek teljesüléséhez elengedhetetlen a Környezetközpontú irányítási rendszer, mint magatartásforma működtetése. Ezen keresztül megteremthetjük az összhangot a vállalati célok és a környezetvédelmi elvárások között. Ennek érdekében a Galambos Trans Kft. MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszert működtet. Tudatában vagyunk annak, hogy környezettudatos szemléletünk környezetvédelmi eredményei mellett gazdasági eredményeink is láthatók lesznek.

A fentiekből eredően mi mint a Galambos Cégcsoport ügyvezetői kinyilvánítjuk, hogy:

 • célunk, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, minimalizáljuk az üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt negatív hatásait. Figyelünk az energiafogyasztás -úgymint a víz, villany, földgáz, illetve egyéb fűtőanyag- használatára, ezeket az értékeket folyamatosan monitorozzuk, ha szükséges a módosító intézkedéseket végrehajtjuk, s egyúttal törekszünk az energiafelhasználás csökkentésére,
 • logisztikai központunkban a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak, valamint a vállalat által vállalt egyéb környezetvédelmi kötelezettségek követelményeinek eleget teszünk, és a vállalat környezetvédelmi teljesítményét és Környezetközpontú irányítási rendszerét folyamatosan javítjuk,
 • fejlesztés esetén olyan célokat tűzünk magunk elé, olyan megoldásokat, programokat határozunk meg, melyek biztosítják a fenntartható fejlődést. A legkorszerűbb, környezetbarát motor technológiák alkalmazásával és a járműveinken végzett aerodinamikai intézkedésekkel csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását és az üzemanyag fogyasztást. A legújabb útvonal-optimalizáló rendszerekkel folyamatosan javítjuk szállítóeszközeink kihasználtságát. A teherautóflottánk megfelel a legújabb ökológiai irányelveknek, mely karbantartását a vállalat által fenntartott szervízben saját szakembereink végzik.
 • a környezetre jelentős hatást kifejtő, Környezeti Politikánk teljesítését befolyásolni képes tevékenységeink – felülettisztítás, anyagmozgatás, raktározás, fuvarozás - munkafolyamatait szabályozzuk, a tevékenységek eszközeit környezeti szempontokat figyelembe véve választjuk meg. A rendkívüli állapotokra vonatkozó szabályozásokat karbantartjuk, alvállalkozóinkat és külső szolgáltatóinkat ösztönözzük környezetvédelmi irányelveink követésére.
 • törekszünk a folyamatainkból származó hulladékaink, a működéshez szükséges, környezetre veszélyes anyagok, készítmények mennyiségének és veszélyességének csökkentésére,
 • dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással fenntartjuk, tevékenységeink környezeti hatását tudatosítjuk, Környezeti Politikánkat minden dolgozónkkal megismertetjük

ENERGIAPOLITIKA:

Cégcsoportunk minden dolgozója elhivatott abban, hogy a fenntartható jövő érdekében csökkentsük a tevékenységünkhöz kapcsolódó energiafelhasználást, ezzel együtt növeljük az energiatudatos szemlélet kialakítását, valamint folyamatosan javítsuk az energiahatékonysági mutatókat.

Ennek érdekében a Galambos Trans Kft. bevezeti és működteti az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiairányítási rendszert.

Társaságaink célja, hogy szolgáltatásaink minőségét, versenyképességét folyamatosan fejlessze, amelynek egyik pillére az energiahatékonyság folyamatos javítása.

A fentiekből eredően a cégcsoportunk vállalja, hogy:

 • A vonatkozó jogszabályok, határozatok, valamint a cégek által vállalt egyéb energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tesz.
 • Figyelemmel kíséri a vállalat energiahatékonysági teljesítményét, kiemelt hangsúlyt fordítva a megtakarítási lehetőségek elérésére.
 • Az Energiairányítási Rendszert folyamatosan javítja, a szükséges módosító intézkedéseket megteszi.
 • Fejlesztés esetén olyan célokat tűz ki, olyan megoldásokat, programokat határoz meg, melyek biztosítják az Energiapolitika érvényesülését.
 • Szolgáltatások, és termékek beszerzésénél előnyben részesti azokat, amelyek hozzájárulnak energiahatékonysági céljai eléréséhez.
 • A cégcsoport munkatársai energiahatékonyság iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással fenntartja, tevékenységek energiahatását tudatosítja, Energiapolitikáját minden dolgozójával megismerteti.
 • Alvállalkozóit és beszállítóit is ösztönzi az energiahatékonysági irányelvek követésére.


Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Galambos Trans Kft. - MagyarGalambos Trans Kft. - AngolGalambos Trans Kft. - Német